Firmaprofil

​​​Snedsted Vognmandsforretning blev grundlagt i 1935 af Holger Nielsen, som drev forretningen alene, indtil han senere optog Charles Jensen som kompagnon.

I 1959 købte Holger Nielsen grusgraven i Nørhå og han solgte derefter sin andel af Snedsted Vognmandsforretning til Charles Jensen, som kørte videre med forretningen alene, hvorefter Jens Christian Nielsen d. 1/6 samme år blev ansat som chauffør.

Charles drev forretningen til hans pludselige død i juni 1964, hvorefter hans enke Trine med Jens Christian Nielsens hjælp kørte videre med forretningen indtil Anders Fisker og Poul Søgård købte og overtog forretningen i fællesskab d. 1/2 1965, stadig med Jens Christian Nielsen ansat som chauffør. D. 1/4 1966 blev forretningen delt og Anders Fisker fortsatte som vognmand, stadig med Jens Christian Nielsen som chauffør og Poul Søgård fortsatte med Snedsted Vognmandsforretning.

Efter Anders Fiskers død i 1976 drev Ingrid Fisker – med Jens Christian Nielsens hjælp – forretningen videre indtil Poul Søgård i 1977 købte forretningen tilbage af Ingrid Fisker, og selv efter de mange år fulgte Jens Christian Nielsen stadig med som chauffør og d. 3/7 1978 ansatte Poul Søgård endnu en chauffør nemlig Carsten Smed Kristensen.​

Snedsted Vognmandsforretning har gennem alle årene beskæftiget sig med næsten alt indenfor branchen bla. Kørsel af dyr, sand, grus, salt, sneplov og renovation mm. men ved en licitation mistede Poul Søgård i 1984 sin renovations- kørsel, og det var grunden til at Jens Christian Nielsen kort før sin 25 års jubilæum måtte stoppe som chauffør i Snedsted Vognmandsforretning.

Poul Søgård kørte videre med forretningen, og udvidede i 1991 da han købte endnu en forretning af Jørgen Kvejborg fra Sønderhå.

​D. 1/1 1997 blev Carsten Smed Kristensen efter knap 20 års ansættelse i firmaet, optaget som Poul Søgårds kompagnon. Og d. 1/1 2000 trådte Poul Søgård efter næsten 35 år som selvstændig vognmand ud af firmaet og gik på efterløn.

Carsten Smed Kristensen drev firmaet videre alene fra Gjersbøl, og ansatte Thomas Thomsen som chauffør, men da det ikke var muligt at bygge garage i Gjersbøl blev der i stedet i 2001 bygget garage og privatbolig på Nordmarksvej i Snedsted.

D. 1/12 2002 blev forretningen udvidet ved tilkøb af en del af vognmandsforretningen tilhørende Victor Ludvigsen fra Lyngs, bl.a. med grise kørsel til Tican ligesom Snedsted Vognmands-forretning også ved den lejlighed blev i stand til at kunne transportere korn da en suge/blæse bil indgik som en del af det nyindkøbte materiel.

Lars Korsgård blev ved samme lejlighed ansat som chauffør og var ansat til han den 6-10-2006 valgte i stedet at blive slagteriarbejder på Tican, herefter var det Kasper Frøkjær Hansen der var chauffør på den ene lastvogn, samtidig med at Poul Søgård og Søren Immersen begge var velvillig løs arbejdskraft der hurtig kunne rykke ud når det gjaldt kørsel med salt eller sneplov.

For Kasper blev det imidlertid en kort karriere på 3 måneder i Snedsted Vognmandsforretning, allerede den 26-1-2007 valgte han at stoppe, da han i stedet ville prøve livet som langturschauffør og da vinteren var ovre valgte både Poul Søgård og Søren Immersen, helt at stoppe med at køre salt og sneplov, Søren havde ikke mere tid og Poul ville nu nyde sit otium på fuld tid.​

Det blev imidlertid ikke nødvendig at ansætte nye chauffører i Snedsted Vognmandsforretning for ved forhandlinger med Tican om kørsel af svin kunne man i 2007 ikke opnå enighed mellem Tican og de vognmænd som på daværende tidspunkt kørte grise. Det resulterede i at Tican satte kørsel af grise ud i licitation, hvilket ville bevirke, at man, på daværende tidspunkt, skulle ud i meget store investeringer i en usikker tid og branche hvis man ville være med, så derfor valgte vi i Snedsted Vognmandsforretning, ligesom mange andre vognmænd, at sige farvel til Tican og d. 13-7-2007 var sidste dag hvor vi kørte grise til Tican, hvilket bevirkede at vi måtte afhænde en del materiel, blandt andet 2 lastvogne.

2007 var også året hvor Amterne var væk, hvilket betød at kørsel med sneplov og salt nu er noget der bliver administreret af enten kommunen eller vejdirektoratet. Da vejdirektoratet i 2007 udbød vinterbekæmpelsen på deres veje i licitation, var det i så store ruter at det krævede 4 biler på hver rute. Vi valgte derfor ved denne licitation at afgive bud på ruterne sammen med vore kollegaer i Hundborg Vognmandsforretning, og vi vandt licitationen på en rute hvor vi nu i fællesskab varetager kørslen med salt og sneplov.

I sommeren 2010 fik Snedsted Vognmandsforretning for første gang i historien leveret en nyindkøbt 4. akslet bil med hejselad, nemlig en Scania med 500 HK og en tilladt totalvægt på 32 tons. Vi kom derved igen op på 4 biler da vi ikke kom af med nogen i bytte.

​I marts måned 2011 udvidede vi med yderligere 2 biler da vore kollegaer i Hundborg, som vi jo i forvejen havde vinterkørselen med salt og sneplov sammen med, ønskede at sælge Hundborg Vognmandsforretning, som vi købte og overtog, vi fik derved endnu en 4. akslet hejselads bil med tilhørende containere, samt en 16 Tons/Meter kran, der nu gør os i stand til at udføre kranopgaver, som noget helt nyt for Snedsted Vognmandsforretning.

Vi overtog også en Volvo trækker med tilhørende trailere og blokvogn og vi har tilkøbt en medbringer truck så vi nu også som noget helt nyt kan flytte store og små maskiner, ligesom vi kan flytte og levere både paller og big bags mm.

Så mon ikke vi med rette nu godt kan tillade os at prale lidt og sige ”kun tro kan flytte bjerge – men resten det flytter Snedsted Vognmandsforretning.”​

Den tidligere ejer af Hunborg Vognmandsforretning John Pedersen fulgte med over i Snedsted Vognmandsforretning som chauffør ligesom både hans kone Gitte og sønnen Martin fulgte med som velvillig og kvalificeret løs hjælp i spidsbelastningerne såsom forår – høst og vinter hvor vi som oftest har meget travlt.​

Det er også grunden til at vi netop nu her i foråret har ansat yderligere en chauffør, nemlig Rene Skaarup Jensen, så forretningen nu foruden ejeren, er bemandet af de tre faste chauffører, Thomas, John og Rene samt Gitte, Martin, Allan og Jens Henrik som de fire der hjælper os igennem når det kniber os at nå det hele, med de nu seks biler som Snedsted Vognmandsforretning i alt råder over.

Den 1-7 2013 valgte John Pedersen at prøve noget andet og stoppede i Snedsted Vognmandsforretning, i stedet blev Kaj Verner Thomsen ansat som Chauffør, 2013 var også det første år hvor vi ikke havde noget vinterberedskabs kørsel og derfor solgte vi til nytår 2014 2 biler og vi kører nu med 4 biler samt 2 faste chauffører.

​Men selv om forretningen er en gammel sag, og selv om vi er blevet lidt mindre, ja så er vi ikke gået på pension. Tværtimod, vi er her stadig, og som altid klar til at levere dig alt inden for sand, grus, sten, granit, mørtel, jord, flis samt selvfølgelig alt indenfor containerudlejning, dyretransport, flytning af korn og foder med suge/blæsebil samt udførsel af store som små opgaver med truck. Så har du transport behov af den ene eller anden slags er du altid velkommen til at kontakte Snedsted Vognmandsforretning. Du kan altid få fat i Carsten på mobilnummer: 20 94 73 96 -Thomas på mobilnummer: 24 27 10 63 eller Kaj på mobilnummer: 30 28 17 88.

HUSK “kun tro kan flytte bjerge men resten det flytter Snedsted Vognmandsforretning”.

Ring trygt, vi hjælper dig gerne.​

Skal vi ringe dig op?

Udfyld formularen nedenfor, og vi vender tilbage hurtigst muligt. Alternativt kan du sende os en email til carstensmed@mvbmail.dk.

    [captcha_bank_text]